วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

ที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดช้างล้อมห่างออกมา ๒๐๐ เมตร ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ลักษณะทั่วไป
วัดสวนแก้วอุทยานน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดสระแก้ว เป็นวัดที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีประตูทางเข้า ๒ ทาง คือ ด้านหน้าและด้านหลัง เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีทางเข้าอยู่ด้านหน้า รอบเจดีย์มีเจดีย์รายแบบต่างๆ ล้อมรอบอยู่ถึง ๑๓ องค์ วิหารมีซุ้มพระตั้งอยู่ด้านหลัง ลักษณะเป็นมณฑป หลังคามณฑปเป็นรูปโค้งแหลมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย คงปรากฏเห็นเป็นโกลนและแกนไม้สักที่ใช้เป็นแกนยึดพระกรแล้วฉาบปูน

เส้นทางเข้าสู่วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
จากตัวเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร