ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนเกาะกลางตระพังตระกวน ห่างจากวัดมหาธาตุไปทางทิศเหนือ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ลักษณะทั่วไป
โบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นเจดีย์ประธาน พระวิหารอยู่ด้านตะวันออกของเจดีย์ประธาน มีเจดีย์ลักษณะเด่นอยู่ ๑ องค์ เป็นเจดีย์ขนาดเล็กรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมศรีวิชัยผสมลังกา โบสถ์ตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ถึง ๗๐ ไร่

เส้นทางเข้าสู่วัดสระศรี
จากศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินสาย๑๖ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร