• วัดพระบาทน้อย
  • วัดพระบาทน้อย
สถานที่ตั้ง วัดพระบาทน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
ใกล้ทางเข้าสู่วัดจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองลึกลงไปในหิน กว้าง ๑ ศอกเศษ ยาว ๓ ศอก ปลูกศาลาครอบไว้ วัดสร้างอยู่ทำเลที่มีภูเขาสูงใหญ่ล้อมโอบไว้ ลานวัดร่มรื่นด้วยแมกไม้ มีถ้ำที่ภูเขานี้สองถ้ำ ถ้ำหนึ่งอยู่ภูเขาด้านตะวันตก เรียกว่า "ถ้ำพุทโธ" เดินขึ้นบันไดสูง ๖๓ ขั้น เลี้ยวซ้ายไปอีกเล็กน้อยก็จะพบถ้ำนี้ ภายในถ้ำไม่กว้างเท่าใดนักแต่ก็สงบเงียบ ภูเขาด้านตะวันออกมีอีกถ้ำหนึ่ง เรียกว่า "ถ้ำพระใหญ่" มีบันไดนาคสวยงามเดินขึ้นสู่ถ้ำนี้ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสะดุ้งมาร หน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๕ นิ้ว สูง ๕ ศอก ๕นิ้ว สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย

สิ่งอำนวยความสะดวก
วัดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ค่อนข้างสงบเงียบ ผู้สนใจเข้าไปชมหากไม่เคยไปต้องถามไถ่ผู้ปฏิบัติธรรม เช่น แม่ชี หรือพระเณรที่อยู่วัดนี้

เส้นทางเข้าสู่วัดพระบาทน้อย
เดินทางได้สองเส้นทาง คือ เส้นทางจากถนนพหลโยธิน แยกที่บ้านพุแคมีถนนผ่านหน้าวัดนี้ ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งจากอำเภอแก่งคอยมีถนนสายสองคอนพุแคผ่านวัดนี้เช่นกัน