สถานที่ตั้ง ถนนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-โพธิ์พระยา หมู่ ๑ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองฯ

สิ่งดึงดูดใจ
วัดพระนอนเป็นวัดเก่าแก่ ร้างไประยะหนึ่งแล้วได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ วัดนี้มีวิหารจตุรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนอนหงาย หัตถ์ทั้งสองไขว้ทับกันที่อุทร พระพักตร์กลมมน พระศกเป็นเม็ดจากพระเศียรจรดพระบาท ประมาณ ๑.๘๐ เมตร เป็นพระนอนที่มีลักษณะพิเศษ เพราะไม่ได้นอนตะแคงแบบพระพุทธไสยาสน์ แต่เป็นนอนหงาย กล่าวกันว่าลักษณะเดียวกับพระที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
ด้านหน้าวัดเป็นแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือแม่น้ำท่าจีน บริเวณท่าน้ำมีปลามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นับแสนตัว เป็นแหล่งปลาในลำน้ำธรรมชาติที่มีปลาหนาแน่นที่สุด ปลาที่มีจำนวนมากได้แก่ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนทอง ปลาแรด ปลาเทโพ ประตะโกก ฯลฯ ทางวัดได้ประกาศเป็นอุทยานมัจฉาแห่งแรกของไทย และเป็นแหล่งรักษาพันธุ์ปลา

สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณวัดพระนอน
มีรถเช่าเล็กผ่านไปมา มีโทรศัพท์สาธารณะ มีร้านขายของที่ระลึก
เส้นทางเข้าสู่วัดพระนอน
แยกจากถนนมาลัยแมน ไปตามถนนวัดพระศรีมหาธาตุ-โพธิ์พระยา ผ่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดแค วัดพระลอย วัดหน่อพุทธางกูร ถึงวัดพระนอน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร