วัดบ้านปาง-พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย

สถานที่ตั้ง หมู่บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของครูบาศรีวิชัย จึงเป็นสถานที่น่าศึกษาและเยี่ยมชมอย่างยิ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีร้านอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

เส้นทางการเข้าสู่วัดบ้างปาง-พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย
อยู่ในเขตตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางอำเภอลี้ ระยะทางประมาณ ๕๐กิโลเมตร