สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่โดยรอบสระน้ำ และกลางสระน้ำขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า ตระพังเงิน ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ลักษณะทั่วไป
ด้านตะวันตกของตระพังเงินมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นเจดีย์ประธาน ตรงเรือนธาตุมีซุ้มพระซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนทั้ง ๔ ทิศ ฐานวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ ด้านทิศเหนือมีเจดีย์รายทรงวิมาน ๑ องค์ ส่วนโบสถ์ตั้งอยู่กลางเกาตระพังเงิน

เส้นทางเข้าสู่วัดตระพังเงิน
จากศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๖ กิโลเมตร