วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดพระเจ้าตากสินมหาราช)

  • วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดพระเจ้าตากสินมหาราช)
  • วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดพระเจ้าตากสินมหาราช)
  • วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดพระเจ้าตากสินมหาราช)
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนเนินดิน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา
ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า วัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยเสด็จมาแวะเยี่ยมท่านสมภารวัด เมื่อครั้งพระองค์เสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๗ ได้ตรัสถามถึงเรื่องลูกแก้วที่พระองค์ทรงเสี่ยงทาย แล้วนำลูกแก้วนั้นไปติดไว้ที่ยอดเจดีย์ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากอยู่ ทราบว่าลูกแก้วบนเจดีย์หายไปไม่ปรากฏให้เห็น

ลักษณะทั่วไป
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินดิน อยู่ห่างจากลำน้ำปิง ประมาณ ๒๕๐ เมตร

หลักฐานที่พบ
มีโบสถ์ซึ่งมีใบเสมาคู่วิหาร พระเจดีย์และพระพุทธบาทจำลอง

เส้นทางเข้าสู่วัดดอยข่อยเขาแก้ว
ตามเส้นทางไปวัดดอยข่อยเขาแก้ว ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ห่างจากลำน้ำปิงประมาณ ๒๕๐ เมตร