วัดจันทราราม (วัดท่าซุง)

สถานที่ตั้ง
ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ลักษณะทั่วไป
วัดจันทรารามหรือวัดท่าซุง วัดท่าซุงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ด้วยกันส่วนแรกเป็นวัดเก่าที่สร้างมานานประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ เดิมมีชื่อว่า"วัดท่าซุง" เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง มีท่าน้ำเป็นที่ขนส่งซุง ต่อมาวัดนี้ทรุดโทรมลง ทั้งอุโบสถ วิหารและศาลาการเปรียญ ใช้การไม่ได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระสุธรรมยานเถระ(วีระ ถาวโร) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยพยายามรักษารูปทรงเดิมไว้และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้ง หลังเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวบ้านพื้นเมืองเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธศาสนา วิหารมีรูปปูนปั้น มีหน้าบันจำหลักลายไม้ ทำเป็นขอบส่วนที่ สอง จะอยู่อีกฝั่งของถนน ตรงข้ามกับ วัดเก่าส่วนแรก มีปูชนียสถานใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นโดย หลวงพ่อสุธรรมยานเถระ เป็นพุทธาวาส ที่มีบริเวณกว้างน่าชม อุโบสถ สร้างขึ้นวิจิตรสวยงามมาก ภายในประดับตบแต่งด้วยศิลปะ สมัยใหม่ บานหน้าต่างและประตูด้านใต้เป็นภาพเขียนเทพยดา บริเวณโดยรอบ มีกำแพงแก้วบริเวณวัดประกอบด้วยศาลา ๒ ไร่ ๔ ไร่ ๘ ไร่ และ ๑๒ ไร่ มีกุฏิและ ที่พักสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา ต่อบวรพุทธศาสนาเข้ามานั่งวิปัสสนากรรมฐาน และประกอบกิจธุระทางศาสนา ต่าง ๆ ที่ทางวัดได้จัดขึ้น พิธีกรรมที่มีผู้คนนับถือและศรัทธามากของวัดคือการเป่ายันต์เกราะเพชร ซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วมพิธีอย่างมากมายผู้ที่เข้าร่วมพิธี มีความเชื่อว่าถ้าได้เข้าร่วมพิธีแล้วจะไม่ถูกคุณไม่ต้องสัตว์พิษ และจะไม่ตายโหง ปัจจุบันพระสุธรรมยานเถระได้มรณภาพลงทางวัดได้จัดบรรจุศพไว้ในโลงซึ่งทำด้วยแก้ว ในศาลาแก้ว

สิ่งดึงดูดใจ
๑. พื้นที่กว้างมีมากกว่า ๑๐๐ ไร่
๒. วิหารแก้วสถานที่ตั้งสรีระซึ่งไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อ
๓. พระพุทธรูปที่เรียงรายอยู่รอบบริเวณวัด
๔. ศาลา ที่มีความกว้างถึง ๔ ไร่ ๘ ไร่ และ๑๒ ไร่
่ ๕. แหล่งรวมพันธุ์ปลาธรรมชาติริมแม่น้ำสะแกกรัง
สิ่งอำนวยความสะดวกในวัดจันทราราม (วัดท่าซุง)
๑. มีที่พักและห้องสุขา จำนวนมากไว้บริการฟรี
๒. ศาลาสำหรับจัดบรรยายธรรม กว้าง ๒ ไร่ ๔ ไร่ ๘ ไร่ และ ๑๒ ไร่
๓. มีรถสำหรับนำชมสถานที่
๔. มีโรงเจสำหรับบริการอาหารฟรี
๕. มีที่จำหน่ายวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
๖. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
๗. มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ
เส้นทางเข้าสู่วัดจันทราราม
จากสถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จะมีรถประจำทาง อุทัยธานี-มโนรมย์ ในราคา ๑๐ บาท ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร