สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าเขือน้ำ" ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗,๑๓๗ ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานภูพระบาทบัวบก เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาหินทรายขนาดเล็ก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้าง มีเพิงหินรูปลักษณ์ต่าง ๆ งดงามและแปลกตาสิ่งที่ดึงดูดใจสภาพป่าเป็นเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้สำคัญ เช่นไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง และดอกไม้ป่า เช่น ดอกเอ็นอ้า ดอกปอป่า (นางฟ้าจำแลง) โมกขาว,ดอกส้าน, ดุสิตา, เอื้องพร้าว, เอื้องหาวนอน, ดอกอีเอี้ยง กล้วยไม้ป่า เช่น ม้าวิ่ง
น้ำตกตาดน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีชั้นหินและแอ่งน้ำลดหลั่นลงมาเป็นธารน้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างที่เชิงภูเขา
โนนสาวเอ้ เป็นลานหินกว้าง มีโขดหินรูปลักษณ์ต่าง ๆ งดงาม เพิงหินใหญ่จะมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เต็มผนัง มีทั้งลายเรขาคณิต และภาพสัตว์
ถ้ำเกิ้ง เป็นก้อนหินทราย ๒ ก้อน วางซ้อนทับกันมีความสูงประมาณ ๘ เมตร ภายในผนังถ้ำด้านบนจะมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพคล้ายสัตว์
รอยพระบาทหลังเต่า เป็นรอยเท้าคนขนาดใหญ่ที่ชุมชนละแวกนั้นเชื่อกันว่าเป็นรอยพระบาทพระอรหันตสาวก อยู่บนพื้นหินทราย มีความยาว ๑๖๘ เซนติเมตร คาดว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในสมัยก่อนมีอายุราว พ.ศ. ๒๑๒๓
ผาสวรรค์ เป็นหน้าผาที่มีก้อนหินยื่นออกไปเป็นจุดชมวิวป่าเขือน้ำ เขาภูพาน และบ้านเมืองพาน

สิ่งอำนวยความสะดวก
วนอุทยานภูพระบาทบัวบก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและนำชมสามารถขึ้นไปทัศนศึกษา ธรรมชาติ โบราณคดี ธรณีวิทยาพักผ่อน เล่นน้ำตก มีเส้นทางเดินป่า และสามารถขึ้นไปค้างคืนพักผ่อนได้โดยนำเต็นท์ไปเอง มีร้านขายอาหารเครื่องดื่มบริการนักท่องเที่ยว ติดต่อขอรายละเอียดจากวนอุทยานภูพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๘๐

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ออกเดินทางจากจังหวัดอุดรธานี ตามเส้นทางหมายเลข ๒ อุดรธานี - หนองคาย ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร ถึงอำเภอบ้านผือ เลี้ยวเข้าทางหลวง ๒๓๔๘ อีก ๑๑ กิโลเมตรถึงวนอุทยานภูพระบาทบัวบก