สถานที่ตั้ง บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแบ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นน้ำตกสูง ๖ ชั้น ชั้นบนสุดอยู่ในป่าลึกชื่อ น้ำตกแม่สะงา จากนั้นเป็นน้ำตกชั้นผายาว ผาลาด ผาเสื่อ ผาตั้ง และผาฮ่อม ตามลำดับ ชั้นผาเสื่อเป็นน้ำตกที่สวยงามและเป็นที่นิยมมาก มีน้ำตกไหลตลอดปีน้ำมากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีศาลาที่พักผ่อน ที่จอดรถ และห้องน้ำบริการ

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกผาเสื่อ
ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ แม่ฮ่องสอน-ปาย เลี้ยวซ้ายแยกเข้าสู่เส้นทางสู่พระตำหนักปางตอง ผ่านบ้านหมอกจำแป่ บ้านห้วยขาน ขึ้นสู่น้ำตกประมาณ ๑๘ กิโลเมตร