• วนอุทยานถ้ำปลา
  • วนอุทยานถ้ำปลา
สถานที่ตั้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งดึงดูดใจ
บริเวณโดยรอบเป็นลำธารและป่าเขา ถ้ำปลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาลักษณะเป็นแอ่งน้ำ กว้าง ๒ เมตรลึก ๒.๕๐ เมตร มีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาตลอดเวลา ภายในแอ่งน้ำมีปลามุงหรือปลาพวงตัวโตๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่าเป็นปลาเจ้าจึงไม่มีใครกล้านำไปรับประทาน บริเวณโดยรอบอุทยานจัดเป็นแหล่งพักผ่อน

สิ่งอำนวยความสะดวกในวนอุทยานถ้ำปลา
มีร้านจำหน่ายอาหาร ที่จอดรถ หน่วยรักษาความปลอดภัยและที่ทำการวนอุทยานถ้ำปลา

เส้นทางเข้าสู่วนอุทยานถ้ำปลา
จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ (แม่ฮ่องสอน-ปาย) ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร