ช่วงเวลา เมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย

ความสำคัญ

รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พิธีกรรมหรือกิจกรรม
เมื่อผู้ป่วยที่เกิดอาการไข้หรือโรคต่าง ๆ ทุเลาลงพอลุกนั่งหรือเดินได้ ให้ทำถุงเล็ก ๆ ๓ - ๔ ถุง บรรจุอาหารแห้งประเภทข้าวสาร เกลือ และของอย่างอื่น ใช้ไม้คานหาบอาหารแห้งเหล่านั้นไปวางบนแพหยวกบริเวณที่ว่างกลางหมู่บ้าน แล้วนำแพที่บรรทุกอาหารแห้งทั้งหมดลากลงสู่ทะเลสาบแล้วปล่อยให้ลอยตามน้ำจนออกทะเลใหญ่ไป

สาระ

การลอยแพซึ่งบางคนเรียกว่า "สงเภา" (ส่งตะเภา) เป็นการส่งโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงให้พ้นไป เพราะคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นเกิดจากผีห่าให้ร้าย ต้องเอาอกเอาใจด้วยการส่งเสียเสบียงอาหารแล้วให้ออกไป ไม่ให้ทำอันตรายอีกต่อไป