• รำแม่สะเอง (รำสะเอิง)
  • รำแม่สะเอง (รำสะเอิง)
  • รำแม่สะเอง (รำสะเอิง)
  • รำแม่สะเอง (รำสะเอิง)
ช่วงเวลา เดือนมิถุนายน ของทุกปีตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เวลาตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. ถึงเที่ยงคืนหรือตลอดคืน ที่บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีกรรม

ก่อนพิธีกรรมรำแม่สะเอิง จะตั้งร้านที่ทำด้วยต้นกล้วยและทำเป็นขั้นด้วยไม้ไผ่สาน มีเหล้าขาว บุหรี่ หมากพลู ธูปเทียน ข้าวสาร ข้าวต้มมัด กล้วยเป็นเครือบวงสรวง มีดนตรีประกอบคือฉิ่ง กลอง แคน มีคนทรงเป็นผู้ขับร้อง และลุกขึ้นรำพร้อมกับเดินไปรอบ ๆ วง ท่ารำมีทั้งท่านั่งรำ ยืนรำ เดินรำ ไปตามจังหวะและทำนองเพลง คำร้องเป็นการร้องอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยรักษาหมู่บ้าน ชาวบ้าน ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านตลอดไป

สาระ

๑. เป็นพิธีกรรมทางสังคมชนบทที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในหมู่บ้านเวลามี พิธีกรรมนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
๒. เป็นกิจกรรมสังคมชนบทที่แสดงถึงความผูกพันและความสามัคคีโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเชื่อถือเป็นสื่อกลาง