• รำเสื้อแขบลาน
  • รำเสื้อแขบลาน
  • รำเสื้อแขบลาน

อุปกรณ์

๑. เสื้อ
๒. ใบลาน
๓. กลองปั้ง หรือกลองคู่ ๒ ลูก
๔. ฆ้องลูกใหญ่ ๑ ใบ
๕. ฉาบอันใหญ่ ๑ คู่

วิธีการเล่น

๑. ผู้รำจะสวมเสื้อแขบลาน (เสื้อแขนยาวสีกรมท่า คอกลม และนำใบลานแห้งมาเย็บติดกับตัวเสื้อทำเป็นลวดลายต่าง ๆ) หญิงจะนุ่งซิ่นมุกยาวแค่เข่า ชายก็จะใส่กางเกงขนาดครึ่งน่องหรือกางเกงขาก๊วย สวมเสื้อม่อฮ่อม ทั้งชายและหญิงจะใส่แว่นตาดำ
๒. ผู้รำเสื้อแขบลานนี้ จะรำเป็นคู่ ๆ ทั้งชายและหญิง ไม่จำกัดจำนวนและอายุ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้ที่จะรำเสื้อแขบลาน การรำก็จะรำไปตามจังหวะดนตรีซึ่งมี กลองปั้ง ฆ้องและฉาบ ซึ่งนักดนตรีนี้จะหามนำขบวนรำเสื้อแขบลาน พร้อมกับร้องเพลงเป็นภาษาหล่มสักเรียกว่า การเซิ้งกาพย์

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

การรำเสื้อแขบลานนี้ จะเล่นในเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลบุญบั้งไฟ โดยเฉพาะวันทำบุญบั้งไฟจะมีขบวนแห่เพื่อนำไปบวงสรวงเจ้าพ่อผาแดง เพื่อให้เจ้าพ่อผาแดงพอใจและบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลในขบวนดังกล่าวก็จะมีรำเสื้อแขบลานด้วย

คุณค่า / แนวคิด /

สาระ

การรำเสื้อแขบลานในเทศกาลบุญบั้งไฟ เป็นการรำบวงสรวงเจ้าพ่อผาแดงซึ่ง ชาวบ้านเคารพนับถือมาก เพื่อบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพียงพอแก่การทำการเกษตร ผู้รำเสื้อแขบลานก็จะไม่มีการบังคับให้รำแต่ผู้รำจะร่วมกันรำให้สนุก