ช่วงเวลา เมื่อมีการสูญเสียบิดา มารดา บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง

ความสำคัญ

เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตาย และเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่มีชีวิตอยู่ ให้ยึดมั่น ปฏิบัติอยู่ในสิ่งดีงาม

พิธีกรรม

เป็นการร้องไห้ต่อหน้าศพ และรำพันเป็นภาษามอญ โดยจะร้องไห้ช่วงเวลาเคลื่อนศพลงจากศาลาเพื่อที่จะนำไปประชุมเพลิง

สาระ

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตาย และเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ยึดมั่นกระทำความดี