ช่วงเวลา วันขึ้น ๘ ค่ำ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) ระยะเวลาจัดงาน ๘ วัน

ความสำคัญ

เป็นประเพณีมอญรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีกรรม

เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลออกพรรษา เรียกว่า ตักบาตรพระร้อย มีพระสงฆ์ตั้งแต่ ๑๐๐ รูป ขึ้นไป และจะเวียนไปตามวัดต่างๆ เช่น วัดมะขาม วัดหงส์ปทุมาวาส วัดสำแล วัดบัวหลวง วัดโบสถ์ วัดไผ่ล้อม วัดไก่เตี้ย วัดบางนา วัดบ่อทอง วัดดาวเรือง วัดบางโพธิ์ วัดบ้านพร้าว วัดชัยสิทธาวาส วัดเสด็จ วัดโพธิ์เลื่อน

สาระ

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการทำบุญตักบาตรตามประเพณี