• ภูเขาหญ้า
  • ภูเขาหญ้า
  • ภูเขาหญ้า
  • ภูเขาหญ้า
  • ภูเขาหญ้า
  • ภูเขาหญ้า
สถานที่ตั้ง ภูเขาหญ้าตั้งอยู่ในเขตตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สิ่งดึงดูดใจ
๑. ความงามของภูเขาหญ้า เป็นภูเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือมายังทิศใต้ มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย ๆ ที่ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุม มีแต่หญ้าขึ้นสูงจึงเรียกว่า ภูเขาหญ้า ในฤดูฝนทุ่งหญ้าทั้งภูเขามีสีเขียวชอุ่มดูสดชื่น เมื่อลมพัดยอดหญ้าจะลู่ตามทิศทางลมไหวพลิ้วทั้งทุ่งหญ้าดูสวยงามมาก แต่ในช่วงฤดูแล้งทุ่งหญ้าได้รับน้ำฝนน้อย หญ้าจะแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลและสีทอง ดูเหลืองอร่ามไปทั้งท้องทุ่งภูเขา ซึ่งมีความงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่ง
๒. ทัศนียภาพที่คล้ายกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลายคนเรียกภูเขาหญ้าว่า สวิส เมืองไทย เพราะทัศนียภาพที่ดูคล้ายกับบางส่วนของยุโรป ประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวพักผ่อนปีนภูเขาหญ้ากันมาก โดยเฉพาะในวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่ ตรุษจีน นอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์

สิ่งอำนวยความสะดวกในการไปเที่ยวภูเขาหญ้า
๑. สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก เพราะภูเขาหญ้ามีบริเวณกว้างขวางหลายร้อยไร่ และยังมีทางเดินเท้าให้นักท่องเที่ยวปีนขึ้นบนสันเขา เพื่อจะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบบริเวณ
๒. การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าถึงภูเขาหญ้าได้โดยง่าย เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งถนน สภาพถนนดีทุกฤดูกาล แม้ผู้ที่มีปัญหาในการเดินเท้าก็สามารถนั่งรถชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาหญ้าได้

เส้นทางเข้าสู่ภูเขาหญ้า
จากตัวเมืองระนองไปตามถนนเพชรเกษม สายระนอง-พังงา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ทางขวามือก็จะถึงภูเขาหญ้า