• ภูผาเทิบ
  • ภูผาเทิบ
  • ภูผาเทิบ
  • ภูผาเทิบ
  • ภูผาเทิบ
  • ภูผาเทิบ
  • ภูผาเทิบ
  • ภูผาเทิบ
สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

สิ่งดึงดูดใจ
ภูผาเทิบอันเป็นชื่อของจุดท่องเที่ยวที่เด่นและงดงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร ซึ่งได้รับการสำรวจองค์ประกอบเพื่อความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบมีหินวางทับซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตรพิสดารในรูปทรงลักษณะต่าง ๆ กันเป็นกลุ่มๆ ราวกันเป็น "ส่วนหิน" หรือ "ทุ่งหิน" ซึ่งหินแต่ละก้อนมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น มีรูปร่างคล้ายดอกบัวบาน รองเท้าบู๊ท เก๋งจีน มงกุฏ เครื่องบิน ไอพ่น สถูป จานบิน จระเข้ และพญานาค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันออกดอกมีสีสันสวยงามตามธรรมชาติตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวกในภูผาเทิบ
๑. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
๒. ศาลาพักผ่อนอิริยาบถ
๓. ห้องน้ำ ห้องสุขา
๔. ร้านอาหาร
๕. เส้นทางเข้า-ออก เป็นถนนคอนกรีต

เส้นทางเข้าสู่ภูผาเทิบ
จากมุกดาหารไปตามถนนสายมุกดาหาร-ดอนตาล ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๑.๗ กิโลเมตร