• ภูถ้ำพระ
  • ภูถ้ำพระ
สถานที่ตั้ง บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สิ่งดึงดูดใจ
ภูถ้ำพระมีลักษณะเป็นเนินหิน มีเพิงหินซึ่งพอจะประเมินได้ว่าคล้ายถ้ำ ภายใต้เพิงหินจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทั้งที่แกะด้วยไม้ หล่อด้วยทองคำ ทองเหลือง เป็นจำนวนมาก ใกล้ทางขึ้นจะมีซุ้มประตูอิฐก่อเป็น "ภูโง" ชาวบ้านเรียกประตูโขง ซึ่งตั้งอยู่ด้านเหนือของภูถ้ำพระไปไกลประมาณ ๑ กิโลเมตร ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง ความศักดิ์สิทธิ์ของภูถ้ำพระที่ได้เล่าสืบทอดกันต่อมาคือ หากชาวบ้านบริเวณนั้นจะออกหาของป่า ต้องมาที่ถ้ำแห่งนี้เพื่อสักการะ แล้วจะมีโชคในการทำมาหากินและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และตามหลักฐานที่ค้นพบที่ประเทศอังกฤษยืนยันได้ว่า ณ ที่ภูถ้ำพระแห่งนี้เคยจับช้างเผือกได้ ๑ เชือก และได้นำขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ถนนที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นถนนลาดยางต่อด้วยถนน รพช. และเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลตัวเมืองยโสธร

เส้นทางเข้าสู่ภูถ้ำพระ
จากตัวเมืองยโสธร เดินทางตามเส้นทางยโสธร-เลิงนกทา และแยกเส้นทาง รพช. สายกุดชุม-หัวคู ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร