• พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
สถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณวัดป่าสักกะวัน (วัดภูกุ้มข้าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีการขุดค้นพบชิ้นส่วนโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ที่พบในประเทศไทย จำนวนมากกว่า ๖๐๐ ชิ้น

สิ่งอำนวยความสะดวก
- มีวิทยากร และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ประกอบด้วยห้องบรรยาย มีแผ่นภาพแสดงมีหลุมกระดูกไดโนเสาร์ให้เห็นได้ชัดเจน
- การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตามแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลของไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆในโลก เป็นระยะ
- บริเวณสถานที่ สะอาด กว้างขวาง

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ใช้เส้นทาง กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร ถึงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เลี้ยวขวาตามแนวถนนติดกับโรงเรียน จนถึงบริเวณวัด และพิพิธภัณฑ์ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร