พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

  • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
  • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยตั้งอยู่ บนถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีหรือ ถนนพระบรมราชชนนีกิโลเมตรที่ ๓๑ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประวัติความเป็นมา
ก่อสร้างอาคารเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ แล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเปิดการแสดงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นสถานที่ผลิตและแสดงหุ่นคนเหมือนขนาดเท่าตัวจริง ซึ่งทำด้วยไฟเบอร์กลาส หรือใยแก้วเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะบันทึกเรื่องราว และเหตุการณ์บุคคลสำคัญของประเทศไทย และของโลกไว้

ลักษณะดึงดูดใจ
หุ่นขี้ผึ้งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีลักษณะเป็นหุ่นขี้ผึ้งตามแบบของมาดามทูโซที่ประเทศอังกฤษ โดยเน้นฝีมือปั้นให้เหมือนคนจริงที่สุดอย่างมีชีวิตชีวา แม้กระทั่งดวงตา เส้นผม และรูขุมขน ตลอดจนสีผิวหนัง และเล็บมือเล็บเท้า
นายดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ เป็นทั้งเจ้าของ และผู้ค้นคว้าทดลองใช้วัสดุสมัยใหม่ที่แตกต่างไปจากขี้ผึ้งธรรมชาติ มาเป็นหุ่นเพื่อให้หุ่นแต่ละตัวมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้ดีกว่าสร้างด้วยขี้ผึ้งอย่างประเทศหนาว วัสดุดังกล่าวซึ่งโดยปกติใช้ทำเครื่องใช้จำพวกพลาสติกต่าง ๆ นั่นเอง
ผลงานที่สร้างสำเร็จและนำออกแสดงแล้วมีหลายชุด ได้แก่ ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดบุคคลสำคัญ ชุดทาสและการเลิกทาส ชุดพระมหากษัตริย์ของไทย ชุดนิทานเรื่องพระอภัยมณี ชุดสารคดีกีฬา ชุดสารคดีบันเทิง และประเพณีวัฒนธรรมไทย ภายในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนอกจากจัด และตกแต่งเป็นห้องแสดงหุ่นชุดต่างๆ แล้ว ส่วนหนึ่งจะจัดตกแต่งเพื่อใช้เป็นที่จัดนิทรรศการชั่วคราว สาธิตขั้นตอนการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแก่ผู้สนใจด้วย นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนนำหุ่นขี้ผึ้งในโครงการของพิพิธภัณฑ์ที่สร้างเสร็จแล้วมาจัดแสดงเป็นบางส่วนตามโอกาสอันควร โดยจะจัดแสดงในรูปแสงเสียง ให้มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย
ความมุ่งมั่นในการสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ มิได้สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจการค้าหากำไรแต่อย่างเดียวดังจะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมทางประเพณีไทยอยู่ตลอดปี
เส้นทางเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ มาตามเส้นทางถนนปิ่นเกล้า- นครชัยศรี หรือถนนพระราชชนนี กิโลเมตรที่ ๓๑ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕๐ นาที