พิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์

ช่วงเวลา วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ความสำคัญ

เพื่อเป็นการน้อมสักการะดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้

พิธีกรรม

ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๙ มกราคม จะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนสรรค์ ในช่วงเวลากลางคืนมีมหรสพสมโภช ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม มีการแข่งขันเซปัคตะกร้อขุนสรรค์คัพ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทุกปี

สาระ

เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความกล้าหาญ สละชีพเพื่อชาติของพ่อขุนสรรค์