• พระบาทพลวง
  • พระบาทพลวง
สถานที่ตั้ง อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาพระบาท ซึ่งห่างจากอุทยานประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
ยอดเขาพระบาท หรือเขาส่องกล้อง บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพของพื้นที่อุทยานฯได้ทั่วทั้งเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมืองจันทบุรี ด้วยเหตุที่สูงจนสามารถมองเห็นสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองจันทบุรีนี้เอง เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครอง ยอดเขาพระบาทจึงถูกใช้เป็นจุดตั้งกล้องส่องระยะไกล เพื่อดูความเคลื่อนไหวภายในเมืองจันทบุรี ดังนั้นจึงได้มีอีกชื่อหนึ่งว่า เขาส่องกล้อง
ยอดเขาพระบาท มีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่หลากหลาย มีทั้งหินลักษณะรูปร่าง ต่าง ๆ เช่น ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่ำ ช้างและเต่ายักษ์ ถ้ำฤาษี และลานแข่งรถพระอินทร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลานหินกว้างใหญ่
รอยพระพุทธบาท หรือที่เรียกว่าพระบาทพลวงนี้ ค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ มีลักษณะเป็นหินแผ่นใหญ่ กว้างประมาณ ๑๖ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ เมตร มีรอยบุ๋มลึกลงประมาณ ๒ เมตรเศษ รอยพระพุทธบาทนี้ เป็นที่เคารพบูชาและรู้จักของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดี เพราะมีตำนานเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่า พระอินทร์และเทวดานั่งราชรถมานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้เป็นประจำ
ฤดูกาลท่องเที่ยวยอดเขาพุทธบาทจะเริ่มต้นประมาณเดือนมกราคมเป็นต้นไป จนสิ้นสุดฤดูแล้ง แต่ถ้าเป็นการนมัสการรอยพระพุทธบาทจะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรม ๕ ค่ำ เดือนยี่ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสามหรือวันมาฆบูชา และในช่วงตรุษจีนจะมีประชาชนไปนมัสการรอยพระพุทธบาทกันมาก

สิ่งอำนวยความสะดวกในพระบาทพลวง
บริเวณพระบาทพลวง มีที่พักพร้อมห้องน้ำ ที่ตั้งค่ายพักแรม ส่วนร้านอาหารและน้ำดื่มจะมีเพียงน้อย เฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว ควรเตรียมไปเอง

เส้นทางเข้าสู่พระบาทพลวง
การเดินทางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๙ จากจันทบุรี ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (กม. ๒๔) ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๐-๒๑ แยกขวามือเข้าวัดพลวง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ระยะทางช่วงนี้เป็นต้นไปจะเป็นทางลูกรัง จากวัดพลวงอีก ๙ กิโลเมตร ทางจะชิ้นเขาสูงชัน ใช้ได้เฉพาะหน้าแล้ง สามารถเดินเท้าได้ การเดินทางโดยทางรถควรใช้รถโดยสารของท้องถิ่นที่วิ่งเฉพาะกิจ ถ้าเป็นส่วนตัวต้องมีกำลังแรงพอและเป็นรถที่ปรับสำหรับขึ้นเขาหรือทางสูงชัน และผู้ขับควรมีความชำนาญพิเศษ