ช่วงเวลา ไม่จำกัด

ช่วงเวลา


ความสำคัญ

ผีฟ้าเป็นที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ และเป็นที่พึ่งทางกายทางใจของชาวบ้าน เปรียบเสมือนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยต่าง ๆ ให้พวกเขาพ้นจากอันตราย และช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายได้

พิธีกรรม

เมื่อมีคนเจ็บป่วยภายในบ้าน ก็จะไปเชิญผีฟ้ามารักษา ในการประกอบพิธีจะมีผีฟ้าคนหนึ่ง แคน และคนเป่าแคน ดาบหนึ่งเล่ม หวายสำหรับเฆี่ยนผี โดยการรักษาจะเริ่มจากคนเริ่มเป่าแคนแล้วผีฟ้าก็จะทำการฟ้อนรำ กระทืบเท้าปึงปังกระโดดโลดเต้นไปมาราวกับว่าเป็นการข่มขู่ หรือทำให้ภูตผีหวาดกลัว และหนีไปไม่มาทำร้ายคนอีก

สาระ

ผีฟ้าเป็นชื่อเรียกบุคคลที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ยกให้เป็นหมอรักษาคนป่วยตามความเชื่อในสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อกันว่าผีฟ้าเป็นหมอเทวดา สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้ ผู้ที่เป็นผีฟ้ามักจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน เป็นผู้มีวิชาความรู้ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผีฟ้ารุ่นก่อนๆ