ผีบรรพบุรุษ (ผีหิ้ง)

ลักษณะความเชื่อ
ความเชื่อของชาวชองที่เชื่อว่าผีบรรพบุรุษเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้มีความซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน อดทน เชื่อว่าบูชาแล้วจะร่ำรวยจะช่วยคุ้มภัยพิบัติ

ความสำคัญ

ทุกบ้านจะมีผีหิ้ง บนหิ้งจะมีกระดูกของบรรพบุรุษวางไว้เพื่อจะได้ทำพิธีบวงสรวงทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้

พิธีกรรม

ในการทำพิธีจะมีเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ไก่ ๑ ตัว เหล้า ๒ ขวด ขนมลูกโทน ธูปเทียน บายศรีปากชาม จุดธูปเทียนเชิญผีลงมาโดยมีผู้ตีกลองเป็นผู้เชิญให้มากินเครื่องเซ่น