สถานที่ตั้ง เทือกเขาผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ กระดูกมนุษย์ ขวานหิน รอยฝ่ามือสีแดง ฯลฯ และกองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้ส่งนักโบราณคดีออกไปสำรวจเมื่อ วันที่ ๒๖ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๓๗
ลักษณะทั่วไป
ผาฝ่ามือแดงเป็นเพิงผาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ยื่นออกมาจากผนังประมาณ ๒๐ เมตรความยาวของหน้าผาประมาณ ๔๐ เมตร ภาพที่พบจะอยู่ตรงกลางหน้าผาสูงจากพื้นเพิงผาประมาณ ๑.๕๐เมตร ถึง ๕ เมตร ขนาดของภาพอยู่บนผนังหินยาวประมาณ ๑๐ เมตร

หลักฐานที่พบ
พบหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้
๑.พบภาพรอยฝ่ามือสีแดงทั้งหมด ๓๕ ภาพ กับภาพที่ลบเลือนอีกจำนวนหนึ่ง มีทั้งภาพมือซ้ายและมือขวา มีการทำทับกันอย่างน้อยสองครั้ง ภาพมือบางภาพมีนิ้วไม่ครบ อาจลบเลือนไป มีทั้งภาพมือเด็กและมือผู้ใหญ่
๒. พบโบราณวัตถุ ดังต่อไปนี้
๒.๑ เครื่องมือหินกระเทาะ จำนวน ๔ ชิ้น
๒.๒ สะเก็ดหิน เศษภาชนะดินเผา และเปลือกหอย
๒.๓ กระดูกมนุษย์

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีผาฝ่ามือแดง
จากจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-หล่มสัก เลี้ยวขวาเข้าถนนสายวังทอง-เขาทราย ถึงกิโลเมตรที่ ๒๔ เลี้ยวขวาอีก ๒ กิโลเมตรถึงสำนักงานเขตหวงห้ามล่าสัตว์ป่าเขาผาท่าพล และจากสำนักงานประมาณ ๒ กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงผาฝ่ามือแดง ซึ่งอยู่สูงจากที่ราบบริเวณหน้าผาประมาณ ๔๐ เมตร ทางลาดชันแต่เดินขึ้นลงได้สะดวก