สถานที่ตั้ง ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒,๒๕๐ ไร่

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นสถานที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าไม้ชุมชนที่ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ทุกคนมีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้
๑. ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า (บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ)
๒. สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติบ้านนาคูและหนองสีโว สามารถเดินชมทัศนียภาพและสัตว์ได้ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๓. ที่พักบริเวณหนองหาร หนองหารเป็นหนองน้ำขนาด ๓๗๕ ไร่ มีน้ำใสสะอาด บริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบ และมีลานกว้างบริเวณชายหนองน้ำ เหมาะสำหรับจัดเป็นที่พักแรมของนักท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวกในป่าดงใหญ่
๑. มีสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหาร และเครื่องดื่ม
๒. บริการเช่าเต็นท์ที่พัก
๓. ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักแรม

เส้นทางเข้าสู่ป่าดงใหญ่
มีเส้นทางหลายสายที่ไปถึงป่าดงใหญ่ คือ
จากตัวอำเภอหัวตะพาน ไปตามถนนสายหัวตะพาน -อำนาจเจริญ ระยะทาง ประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร