ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง

ช่วงเวลา ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ตามปฏิทินจีน ของทุกปี

ความสำคัญ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีชื่อเดิมที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม คือ ศาลเทพเจ้าจอมเมือง ตั้งอยู่บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ภายในบริเวณป้อมวิเชียรโชฏก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแกะสลักด้วยไม้โพธิ์ ความสูงประมาณ ๑ เมตร กว้างประมาณ ๑ ศอกเศษ ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อหลักเมืองนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะชาวประมงและคนไทยเชื้อสายจีนจะให้ความเชื่อถือศรัทธามาก ก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งจะต้องมีการจุดประทัดเป็นการเซ่นไหว้สักการะทุกครั้ง

พิธีกรรมและกิจกรรม
ประชาชนจะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองประทับเกี้ยวลงเรือประมงซึ่งประดับด้วยธงทิวสวยงาม แห่ไปตามแม่น้ำท่าจีนจากฝั่งตลาดมหาชัยไปยังฝั่งท่าฉลอมไปขึ้นฝั่งที่บริเวณวัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม และอัญเชิญเจ้าพ่อเเห่ไปตามถนนถวายจนถึงวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา แล้วจึงอัญเชิญกลับมาประทับที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชา สรงน้ำ ปิดทอง

สาระ

เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ก่อให้เกิดความรักเเผ่นดินเกิดของตนเอง