ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง

ช่วงเวลา วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี (ประมาณเดือนตุลาคม)

ความสำคัญ

ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง เป็นประเพณีที่จัดสืบเนื่องมาแต่สมัยเมื่อพระประแดงยังเป็นจังหวัด โดยประชาชนได้จัดให้มีการแข่งเรือติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมาของการแข่งเรือ
สืบเนื่องมาจากชาวพระประแดงที่แยกย้ายกันไปทำนาและประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่ในท้องถิ่นอื่น ๆ ก็พากันกลับภูมิลำเนาบ้านเดิมของตนเอง เพื่อร่วมกันทำบุญสุนทานวัดใกล้บ้านของตน ตามประเพณีนิยมในวันเทศกาลออกพรรษา เมื่อเสร็จจากการทำบุญจึงถือโอกาสพายเรือร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปตามลำน้ำซึ่งเจิ่งนองไปทั่ว จึงเกิดความคิดที่จะแข่งเรือขึ้น สมัยก่อน อำเภอพระประแดงมีการคมนาคมทางน้ำเพียงทางเดียว เรือพายจึงมีใช้ทุกครัวเรือน ดังนั้นการนัดหมายการแข่งเรือจึงมีขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา

พิธีกรรม

ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง จัดขึ้นในวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี เป็นวันแข่งเรือซึ่งเป็นประเพณีต่อเนื่องมาจากบางพลี ซึ่งจัดงานรับบัว แล้วต่อมาด้วยการแข่งเรือที่พระประแดง และปิดท้ายด้วยงานพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งมีการแข่งขันเรือยาวเช่นเดียวกัน

สาระ

เป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสมุทรปราการ ที่มีการสืบทอดประเพณีอันเก่าแก่มาโดยตลอด ประชาชนมีความสามัคคีกันดี นับเป็นเอกลักษณ์อันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป