ประเพณีเดือนสาม นมัสการองค์พระธาตุพนม

  • ประเพณีเดือนสาม นมัสการองค์พระธาตุพนม
  • ประเพณีเดือนสาม นมัสการองค์พระธาตุพนม
  • ประเพณีเดือนสาม นมัสการองค์พระธาตุพนม
ลักษณะความเชื่อ
พุทธศาสนิกชนคนใดที่ได้มาเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมในวันเพ็ญเดือนสาม และได้ตักบาตรสวรรค์ต่ออายุครบ ๗ ปีติดต่อกัน จะได้ขึ้นสวรรค์ได้เป็นลูกองค์พระธาตุพนม นึกคิดสิ่งใดที่ดีงาม ก็จะได้ตามใจปรารถนา แต่มีข้อแม้ว่า ต้องประพฤติปฏิบัติดีทั้ง กาย วาจา ใจ ละเว้นชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ความสำคัญ

พุทธศาสนิกชนต้องแสดงออกถึงความเคารพต่อสถานที่ อันเป็นตัวแทนพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และเป็นอมตะ ทุกปีต้องมาแสดงความเคารพอย่างน้อย ๑ ครั้ง (เวียนเทียน ๓ รอบ ในวันเพ็ญเดือน ๓)
พระธาตุพนมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระธาตุสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของชาวลุ่มแม่น้ำโขงทุกคน พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า ๒๓๐๐ ปี ในเทศกาลเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ นับเป็นจำนวนแสน พากันมาสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม งานนมัสการพระธาตุประจำปีถือเอาวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ของทุกปี เป็นวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓

พิธีกรรม

พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย หรือเทียนความยาวเท่าลำตัว (เทียนคาคีง) มาเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม เวียนขวา ๓ รอบ แล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาวางเป็นการสักการะองค์พระธาตุพนม แล้วก็ไปตักบาตรสวรรค์โดยใช้เหรียญสตางค์แดงตักให้ครบทุกบาตรเป็นอันเสร็จพิธี