ประเพณีสวดกลางบ้าน

ลักษณะความเชื่อ
พิธีสวดกลางบ้านเป็นการปฏิบัติเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บและความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชุมชนและไม่สามารถพิสูจน์หรือแก้ไขได้ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์

ความสำคัญ

ประเพณีสวดกลางบ้านเป็นประเพณีที่สำคัญและเก่าแก่อย่างหนึ่งของจังหวัดชุมพร ซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บ และความชั่วร้ายทั้งปวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี ซึ่งเป็นผลดีต่อการประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ของหมู่บ้านด้วย

พิธีกรรม

ประเพณีการสวดกลางบ้านนี้นิยมจัดกันในช่วงเดือน ๕ หรือเดือน ๖ ของทุกปี สถานที่จัดจะใช้บริเวณทุ่งนา หรือที่ที่เป็นสนามกลางหมู่บ้านมีบริเวณกว้าง ชาวบ้านเดินทางไปถึงได้โดยสะดวก มีน้ำท่าบริบูรณ์ ท้องที่ใดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ว ก็นิยมใช้ที่นั้น
พิธีกรรมของประเพณีนี้จะเริ่มขึ้นในตอนเย็นของงานวันแรก จะนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีสวดมนต์เย็น ณ สถานที่ที่กำหนดไว้โดยชาวบ้านจะไปรวมกันอยู่ ณ ที่นั้น หลังจากพระสงฆ์สวดมนต์เย็นเสร็จแล้ว ตอนค่ำจะมีการแสดงมหรสพ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ซึ่งมักจะแสดงกันจนรุ่งเช้า ครั้นพอสว่างของวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์และฉันภัตตาหารเช้า โดยชาวบ้านต่างนำอาหารคาวหวานมาถวายพระกันเอง หลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จงาน