ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง

  • ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง
  • ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง
  • ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง
  • ประเพณีสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง
สิ่งช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ เมษายน ของทุกปี

ความสำคัญ

เจ้าพ่อพระปรงเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ สักการะกราบไหว้บูชามีศาลเป็นที่สิงสถิต ตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศร (หมายเลข ๓๓) สุดเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อกับเขตจังหวัดสระแก้ว และริมแควพระปรง ซึ่งเป็นลำน้ำกั้นเขตแดนของสองจังหวัด ในแต่ละวันประชาชนที่ผ่านสัญจรไปมาจะแวะสักการะกราบไหว้ บนบาน ขอความคุ้มครองจากเจ้าพ่อเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี หากไม่แวะสักการะกราบไหว้ก็จะบีบแตรยานพาหนะเป็นการคารวะเกือบทุกคัน หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้นเชื่อว่าการเดินต่อไปข้างหน้ามักประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย

พิธีกรรม

วันที่ ๑๕ เมษายน ภาคเช้า อัญเชิญองค์เจ้าพ่อพระปรงลงประทับแท่นต่ำ เพื่อให้เหมาะแก่การปิดทองและสรงน้ำ ภาคค่ำหลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะมีมหรสพสมโภช วันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ เมษายน ภาคกลางคืนมีมหรสพสมโภชทุกคืน วันที่ ๑๙ เมษายน อันเป็นวันแห่เริ่มออกจากที่ตั้งศาลไปตามถนนสุวรรณศร เข้าเขตจังหวัดสระแก้วผ่านชุมชนบ้านแก้ง ชุมชนศาลาลำดวน ศูนย์การค้าเมืองแก้ว ตลาดสระแก้ว ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ถึงสามแยกสายจันทบุรีแล้ววกกลับตามเส้นทางเดิน กลับที่ตั้งศาลจะถึงเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.

สาระ

เจ้าพ่อพระปรงเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ มาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก กลางคืนมีมหรสพสมโภชทุกคืนได้แก่ ภาพยนตร์ อย่างน้อยคืนละ ๔ จอ ลิเก ดนตรี ละคร มหรสพเหล่านี้มีเจ้าภาพจัดหามาสมโภชทุกคืน โดยคณะกรรมการมิได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยเฉพาะวันที่ ๑๙ เป็นวันแห่ นอกจากมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้ว ยังมีการทอดผ้าป่ามีพิธีมอบสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นสมบัติของศาลเจ้าพ่อ ประชาชนจะมารอร่วมขบวนแห่ตั้งแต่เช้าและเล่นสาดน้ำกันตามประเพณี มีรถยนต์มาร่วมขบวนแห่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คัน แต่ละคันจะบรรทุกถังน้ำ ๒๐๐ ลิตร โอ่งน้ำและภาชนะอื่น ๆ ใส่น้ำเต็มอัตราบางคันจะบรรทุกเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีขยายเสียงขนาดใหญ่ รวมทั้งบรรทุกคณะกลองยาว
ด้านอาหารคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธา จัดนำอาหารมาบริการประชาชนให้รับประทาน อาทิ ข้าวแกง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย ส้มตำ และอาหารพื้นเมืองอื่น ๆ
ตลอดระยะทางกว่า ๒๐ กิโลเมตร ในขบวนแห่ประชาชนจะได้สาดน้ำกันอย่างสนุกสนานตลอดทาง โดยเฉพาะในตลาดสระแก้วอันเป็นเขตชุมชนหนาแน่นขบวนแห่ยาวไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร มีประชาชนมาร่วมหลายพันคนด้วยความเคารพและศรัทธาที่มีเจ้าพ่อพระปรง

คุณค่า
๑. เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม
๒. ทำให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างประชาชน
๓. ประชาชนรู้จักความเสียสละ บริจาคทรัพย์สิ่งของให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม