ประเพณีวันสารทเดือน ๑๐

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ หรือการทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการทำบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้ ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต" นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศไปให้ การทำบุญเดือนสิบในจังหวัดพังงา จะมี ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๘ ค่ำเดือน ๑๐ กับ วันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยจะเริ่มด้วยการทอดผ้าป่า ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระในตอนเช้า ตอนบ่ายทำพิธีตั้งเปรต คือนำขนมต่างๆ เช่น ขนมลา ขนมพอง ขนมเทียน ขนมห่อ ขนมบัวจอก ขนมวงแหวน ขนมไข่ปลา ฯลฯ ที่สำคัญคือ กระยาสารท นำใส่ในกระทงไปวางไว้ยังโรงที่ทางวัดสร้างขึ้น เพื่อให้พระทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจะมี"ชาวเล" (ชนกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมาเก็บของและขนมต่างๆ เป็นประจำทุกปี)มาเก็บเอาไป โดยเขาจะแย่งกันอย่างสนุกสนานเรียกว่า"ชิงเปรต" นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมที่สำคัญที่นิยมเล่น คือการแข่งขันปืนเสาน้ำมัน เป็นต้น