ประเพณีรดน้ำสาวของชาวพระประแดง (ปากลัด)

ช่วงเวลา ช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี

ความสำคัญ

ประเพณีรดน้ำสาวของชาวพระประแดงนั้นมีวิธีการที่ไม่เหมือนกับถิ่นอื่นๆ มิใช่ไล่สาดกันจนเปียกปอนไปทั้งตัวดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ หนุ่มสาวชาวพระประแดงจะรดน้ำระหว่างเทศกาลสงกรานต์กันเพียงสองระยะ คือในระหว่างสงกรานต์ ๓ วันและวันสรงน้ำพระของแต่ละวัด การรดน้ำของหนุ่มสาวนั้นมีลักษณะเฉพาะของชาวพระประแดงคือ ก่อนจะรดน้ำนั้นต้องเข้าไปขออนุญาต คือเอาน้ำเป็นสื่อเพื่อหาโอกาสพูดคุยกันกับสาวนั่นเอง และลักษณะการรดก็เป็นเพียงรินน้ำน้อยๆที่มือหรือไหล่แล้วก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆจนน้ำหมดขันหรือเป็นระยะทางพอสมควร ส่วนน้ำนั้นใช้น้ำสะอาด เช่นน้ำฝนลอยดอกมะลิหรือน้ำผสมน้ำอบมิใช่น้ำสกปรกหรือปนสิ่งอื่นใดลงไป และภาชนะที่ใส่น้ำก็จะใช้ขันเงิน หรือขันลงหินเป็นพื้นอย่างน้อยก็เป็นขันสำหรับล้างหน้า มิใช่ใช้กะลา หรือกระบวยกระป๋องมารดกัน
เมื่อใกล้วันสงกรานต์ หนุ่มๆแต่ละตำบลก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปรดน้ำสาวกันเต็มที่โดยการเตรียมขัดขันเงินหรือขันลงหินที่มีอยู่จนเงางาม เตรียมเสื้อผ้าที่ดีที่สุด เช่น นุ่งกางเกงจีนปังลิ้นคาดผ้าขาวม้า สวมเสื้อป่านคอกลมกระดุม ๓ เม็ด หรือเสื้อกุยเฮง ส่วนผู้ที่มีฐานะก็ใช้ผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผ้าไหมกระดุมเสื้อก็ใช้กระดุมที่ทำด้วยนาก เตรียมน้ำสะอาดใส่ขันออกมาคอยดักสาวที่หน้าวัดใกล้บ้านหรือตามเส้นทางที่จะไปวัดต่างๆแต่เช้าตรู่ การรดน้ำสาวนั้นเขารดกันอย่างมีระเบียบ คือจะไม่รดสาวที่ยังไม่ได้นำข้าวสงกรานต์ไปส่งถึงวัดและไม่รดคนอื่นที่ไม่ได้ไปส่งข้าวสงกรานต์ เช่นคนที่ไปจ่ายตลาดหรือคนที่มีธุระส่วนตัว อีกประการหนึ่งจะไม่รดน้ำสาวในเขตวัด เพราะถือว่าน้ำจากตัวสาวๆไหลลงไปในวัดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง เมื่อสาวได้ส่งข้าวเรียบร้อยแล้ว และกลับออกมานอกเขตวัด พวกหนุ่มๆจึงจะเข้าไปขออนุญาตรดน้ำแล้วก็ถือโอกาสเดินคุยกันไปด้วยตามประสาหนุ่มสาว พร้อมกันนั้นก็อาจใช้มือวักน้ำพรมเอาหรือรดแต่เพียงมือหรือค่อยๆ รินรดที่ไหล่โดยไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวกัน มิใช่ไล่สาดกันจนผมเผ้าเปียกไปหมดทั้งตัว ถ้าคุยถูกอัธยาศัยกันก็เดินคุยกันไปได้ไกลหน่อย จึงทำให้ประเพณีรดน้ำในวันสงกรานต์เป็นที่สนุกสนานรื่นเริงของบรรดาหนุ่มสาวเป็นอย่างยิ่ง ถนนสายต่างๆของพระประแดงจะมีหนุ่มสาวเดินกันขวักไขว่และนองไปด้วยน้ำ ในระหว่างสงกรานต์ทั้งสามวันบรรยากาศเช่นนั้นไม่มีให้เห็นอีกแล้วในปัจจุบัน