ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ

  • ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ
  • ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ
พระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนเนินเขาโกสิยธชัคตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนาน มีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ช่วงเวลาที่จัดงาน
ระหว่างวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ (เดือน ๔ ไต้) ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ รวม ๕ วัน ๕ คืน

ความสำคัญ

การนมัสการพระธาตุช่อแฮเป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบกันมาว่า การได้กราบไหว้บูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสิริมงคลแก่ตัว ทำให้มีความสุขความเจริญ

พิธีการ
ระหว่างวันขึ้น ๑๑ ค่ำ-๑๔ ค่ำ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ทั้งกลางวันและกลางคืน มีการทำบุญซื้อดอกไม้ธูปเทียนไหว้องค์พระธาตุและไหว้พระเจ้าทันใจเสี่ยงเซียมซี ในรุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานต่างร่วมใจกันนำอาหารไปทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์บริเวณลานพระธาตุ ตอนสาย ๆ กลุ่มผู้คนที่มาทำบุญตักบาตรบางส่วนอาจเดินทางไปที่พระธาตุดอยเล็ง เพื่อไปกราบไหว้บูชาพระธาตุและชมทัศนียภาพบ้านเมืองที่เรียงรายสวยงาม ตอนกลางคืนประชาชนจะไปร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและวิหาร ในระหว่างการจัดงานจะมีมหรสพสมโภชทุกคืน

สาระ

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจอันดีงามและความสามัคคีของชาวแพร่