• ประเพณีกินเจ
  • ประเพณีกินเจ
  • ประเพณีกินเจ
ความสำคัญ ชาวจีนเชื่อว่าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑ เดือน ๙ - วันที่ ๙ เดือน ๙
พระโพธิสัตว์ซึ่งได้อวตารเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์ ชาวบ้านจึงบำเพ็ญกุศลถวายพระโพธิสัตว์ด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด บางตำนานกล่าวว่า เป็นการปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงโอรส ๙ พระองค์ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้สวรรคตในสนามรบ บางตำนานกล่าวว่า เป็นการบูชาปฐมกษัตริย์ของชาวจีน ๙ พระองค์

พิธีกรรม

เมื่อถึงวันที่ชาวจีนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์นั้น ประชาชนก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาว รับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท และผักต้องห้ามอีก ๕ ชนิดคือ กระเทียม หอม กุ้ยช่าย ต้นกระเทียม ใบยาสูบ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด มีพิธีบูชาองค์ประธานงานเทศกาลกินเจ และบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อ มีการประทับทรงของเทพเจ้าเพื่อแสดงอภินิหารได้แก่ ลุยไฟ ปีนบันไดมีด พ่นไฟ ใช้มีดแทงส่วนต่างๆของร่างกายเช่น แก้ม แขน ขา ลำตัว ลิ้น ฯลฯ

สาระ

ประเพณีกินเจ มีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของคนในท้องถิ่น ดังนี้
๑. ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด
๒. ไม่เบียดเบียนสัตว์
๓. มีความศรัทธาในองค์เทพเจ้า
๔. มีสมาธิในการพิจารณาสังขาร