ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ ๑๐๘

ช่วงเวลา

ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ ๑๐๘ เริ่มในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งถือว่าเป็นวันทำบุญที่แท้จริง แต่ประเพณีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยเริ่มพิธีตั้งแต่ตอนบ่าย

ความสำคัญ

ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ ๑๐๘ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานแล้วในอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ โดยจัดขึ้นตามวัดริมลำน้ำในคลองบางกอกน้อยหลายวัดด้วยกัน คือ วัดไทยเจริญ วัดบางไกรนอก วัดอุทยาน วัดโบสถ์ วัดบางไกรใน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน

พิธีกรรม

การทำบุญตักบาตรพระ ๑๐๘ จะเริ่มพิธีตั้งแต่แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ในตอนบ่ายทุกวัดตามริมน้ำจะมีการแห่พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของแต่ละวัด เช่น หลวงพ่ออาคมจากวัดไทยเจริญ หลวงพ่อโตวัดอุทยาน แห่ไปตามลำน้ำ โดยการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม มีการรำประกอบ จุดประสงค์ของการแห่ขบวนพระนี้ก็เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันว่า จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระ ๑๐๘ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ให้สาธุชนมาร่วมทำบุญในวันรุ่งขึ้น การแห่ขบวนพระนี้ทุกวัดจะแห่พร้อมกันหมด
วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งถือเป็นวันทำบุญใหญ่ จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไปจะมีประชาชนมาร่วมทำบุญตามลำน้ำอย่างแน่นขนัดทั้งสองฝั่งคลอง ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญจะมาทางเรือ เตรียมอาหารคาวหวานมาอย่างพร้อมมูล ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือจ้างบ้าง เรืออีแปะบ้างเรือบางลำมีพระ ๑ รูปหรือ ๒ รูป ไม่เกินลำละ ๓ รูปและมีคนพายเรือ ๓-๔ คน เพื่อรับอาหารคาวหวานจากประชาชน การทำบุญนี้จะเริ่มพร้อมกันทุกวัด พระจะบิณฑบาตไปในทางเดียวกัน เช่นเริ่มต้นทางฝั่งขวาก็จะรับบิณฑบาตเรื่อยไป แล้วจึงวกกับมาทางฝั่งซ้ายบ้าง วัดแต่ละวัดจะแห่พระพุทธรูปประดับตกแต่งอย่างสวยงามไปรับบิณฑบาตด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนปิดทองและบริจาคทรัพย์ตามศรัทธาเพื่อนำไปบำรุงวัด ช่วงเวลาที่ประชาชนทำบุญหนาตาจะอยู่ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ในระหว่างการทำบุญนี้ จะมีชาวบ้านแต่งตัวเป็นฤาษีหรือนำผ้าเหลืองมาห่มให้ใช้ขันครอบศีรษะสมมุติเป็นพระมาร่วมบิณฑบาตด้วย

สาระ

เป็นการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จัดทำเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความสมานสามัคคีของชาวบ้าน