ประตูรามณรงค์ และป้อมประตู

ที่ตั้ง อยู่ระหว่างกำแพงเมืองชั้นในด้านตะวันออกเฉียงใต้ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ลักษณะทั่วไป
เป็นประตูขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง ฐานประตูรูปบัวคว่ำ กรอบนอกทั้ง ๔ มุม เป็นลักษณะย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้ามีทางเดินปูด้วยลูกรังไปถึงป้อมประตู ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังด้านนอกสุดเป็นการสกัดลงบนชั้นดินดาน รอบตัวป้อมล้อมรอบด้วยคูเมืองและสระน้ำ

เส้นทางเข้าสู่ประตูรามณรงค์ และป้อมประตู
จากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๖ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร