สถานที่ตั้ง หมู่บ้านร่องกล้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งดึงดูดใจ
๑. ชาวไทยภูเขา ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม
๒. ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นเรือนไม้คลุมดิน หลังคามุงด้วยหญ้าคา หรือกระเบื้องที่ทำด้วยไม้ ปัจจุบันมีการใช้สังกะสีบ้าง
๓. สภาพภูมิประเทศ แหล่งน้ำ และการกักเก็บน้ำไว้ใช้
๔. พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กาแฟ ผักกระหล่ำ ดอกท้อ การเพาะและการปลูกดอกกระดาษ
๕. การเลี้ยงสัตว์ ประเภท วัว หมู ไก่
๖. โรงเรียนในหมู่บ้านระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนประมาณ ๑๐๐ คน

สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านร่องกล้า
๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางผ่านไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
๒. มีเจ้าหน้าที่นำชมผลงานของชาวไทยภูเขา
๓. มีสินค้าผลผลิตของหมู่บ้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา

เส้นทางเข้าสู่บ้านร่องกล้า
จากจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๖๗ ผ่านตำบลบ้านแยงอีก ๒๔ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนนครไทย-ภูหินร่องกล้า อีกประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ถึงบ้านร่องกล้า