• บ้านกุดกวางสร้อย
  • บ้านกุดกวางสร้อย
สถานที่ตั้ง บ้านกุดกวางสร้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดกวางสร้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา
ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เกษตรกรหมู่บ้านดังกล่าวได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุ กรมศิลปากร โดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาสำรวจและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

ลักษณะทั่วไป
มีการขุดพบเครื่องใช้โบราณวัตถุและศิลปวัตถุคล้ายหลักฐานโบราณคดีในยุคบ้านเชียง

หลักฐานที่พบ
เครื่องใช้โบราณ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะวัตถุต่าง ๆ เช่น ห่วงสำริด กล้องยาสูบ หินบดยา

เส้นทางเข้าสู่บ้านกุดกวางสร้อย
จากเส้นทางหมายเลข ๒๑๔๖ เส้นทางหนองบัวลำภู-โนนสัง ระยะทางประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ถึงบ้านหนองแวง เลี้ยวขวาประมาณ ๗ กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารประจำทางจากหนองบัวลำภู-โนนสัง