สถานที่ตั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
พลอยสีน้ำเงินหรือพลอยไพลิน จากบ่อพลอยกาญจนบุรี เป็นที่นิยมแพร่หลาย และเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมักจะเดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก
เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ ซึ่งเป็นถนนลาดยางโดยตลอด

เส้นทางเข้าสู่บ่อพลอย
อำเภอบ่อพลอยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี - ลาดหญ้า กิโลเมตรที่ ๗ แล้วเลี้ยวขวาประมาณ ๓๑ กิโลเมตร