บ่อน้ำร้อนแม่กาษา

  • บ่อน้ำร้อนแม่กาษา
  • บ่อน้ำร้อนแม่กาษา
  • บ่อน้ำร้อนแม่กาษา
สถานที่ตั้ง หมู่บ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด

สิ่งดึงดูดใจ
ทัศนียภาพที่งดงาม ประกอบด้วยภูเขาที่รายล้อมรอบบริเวณน้ำพุร้อน สายน้ำที่ไหลผ่านตลอดทั้งปี และน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งตลอดเวลา

สิ่งอำนวยความสะดวกในบ่อน้ำร้อนแม่กาษา
เนื่องจากบริเวณน้ำพุร้อนกำลังอยู่ในสภาพที่จะได้รับการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงมีเพียงศาลาที่พักและห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เส้นทางเข้าสู่บ่อน้ำร้อนแม่กาษา
จากอำเภอแม่สอดไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด - แม่ระมาด) ถึงกิโลเมตรที่ ๑๔ เลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านแม่กาษาประมาณ ๗ กิโลเมตร จะถึงบ่อน้ำร้อนแม่กาษา