• บ่อน้ำร้อนชุมพร
  • บ่อน้ำร้อนชุมพร
  • บ่อน้ำร้อนชุมพร
สถานที่ตั้ง บริเวณถ้ำเขาพลู หมู่ ๒ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอและตลาดละแมประมาณ ๓ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
บ่อน้ำร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของจังหวัดชุมพร อยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติบริเวณโดยรอบ มีทัศนียภาพและทิวทัศน์สวยงาม ความร้อนของน้ำในบ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ ๕๐-๖๐ องศาเซลเซียส ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อกลางปี ๒๕๐๐ บ่อน้ำร้อนชุมพรมีทั้งหมด ๓ บ่อ คือ
บ่อที่ ๑ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ เมตร ลึกประมาณ ๓ เมตร น้ำลึก ๑ เมตร
บ่อที่ ๒ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เมตร ลึกประมาณ ๒ เมตร น้ำลึก ๑ เมตร
บ่อที่ ๓ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ เมตร ลึกประมาณ ๒ เมตร น้ำลึก ๑ เมตร

สิ่งอำนวยความสะดวกในบ่อน้ำร้อนชุมพร
มีถนนตัดขึ้นไปจากถนนสายเอเซีย และบันไดขึ้นชมพร้อมศาลาที่พัก รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วมไว้บริการ นอกจากนี้ยังมีทางเท้าสำหรับเดินชมธรรมชาติรอบ ๆ บริเวณ

เส้นทางเข้าสู่บ่อน้ำร้อนชุมพร
จากสี่แยกปฐมพร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ ประมาณกิโลเมตรที่ ๙๗ แยกเข้าซ้ายมือประมาณ ๖ กิโลเมตร