• บึงพลาญชัย
  • บึงพลาญชัย
  • บึงพลาญชัย
สถานที่ตั้ง กลางเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งดึงดูดใจ
บึงพลาญชัย คือสัญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ดอกนานาพันธุ์ ปลูกให้ความร่มรื่น สวยงามนอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายในช่วงเวลา เช้า-เย็นด้วย มีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ คือ
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวร้อยเอ็ด
- พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานท่ามกลางสวนไม้ดอกที่สวยงาม
- พานรัฐธรรมนูญขนาดใหญ่ ประดิษฐานไว้เคียงข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
- ภูพลาญชัย เป็นภูเขาจำลองมีน้ำตกไหลตลอดปี มีสวนรูปสัตว์จำลอง
- สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
ลักษณะของบึง เป็นแหล่งน้ำที่มีเกาะอยู่ตรงกลางและมีน้ำล้อมรอบ ด้านนอกมีถนนราดยางรอบตลอด มีสะพานเข้าสู่เกาะกลางบึง ๓ ด้าน คือ ด้านเหนือ ใต้ และตะวันตก

สิ่งอำนวยความสะดวกในบึงพลาญชัย
บึงพลาญชัยตั้งอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดจึงมีความสะดวกในการเดินทาง และที่พัก พร้อมทั้งร้านอาหารมีอยู่มากมายให้บริการ

เส้นทางเข้าสู่บึงพลาญชัย
สามารถเดินทางได้ด้วยถนนหลายสายเพราะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด