บวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์

ช่วงเวลา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

ความสำคัญ

ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี จัดทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี
สาเหตุที่จัดทำพิธีบวงสรวงขึ้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ นั้นเนื่องจากเชื่อว่าตรงกับวันประสูติของพระองค์ท่าน เมื่อครั้งมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้น บริเวณวงเวียนเทพสตรีหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้ทำพิธีเปิดในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙

พิธีกรรมและกิจกรรม
พิธีบวงสรวงได้จัดให้มีเครื่องเซ่นไหว้ตามพิธีพราหมณ์ครบถ้วน ตลอดจนมีการแสดงสมโภชโดยเฉพาะจัดให้มีการแสดงต่อหน้าพิธีบวงสรวง ได้แก่ การต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณ การต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง การฟันดาบ และการชกมวยคาดเชือก

สาระ

การที่จัดพิธีบวงสรวง ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทด้วยมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของพระองค์ท่านสิงสถิตอยู่ ณ พระที่นั่งองค์นี้ โดยเฉพาะในปลายรัชกาลของพระองค์ พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้เป็นสถานที่บวชข้าราชบริพารให้พ้นจากราชภัย จากการยึดอำนาจของพระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์