สถานที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
น้ำตกไทรโยคใหญ่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกเขาโจน" เพราะเป็นน้ำตกที่ไหลตกลงจากหน้าผาลงสู่แม่น้ำแควน้อยแรงมากราวกับกระโจนลงมา รัศมีของละอองน้ำกระเซ็นกว้างไกลมาก เมื่อกระทบกับแสงแดดทำให้แลดูขาวโพลนไปทั่วบริเวณน้ำตกไทรโยคใหญ่เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้

สิ่งอำนวยความสะดวกในน้ำตกไทรโยคใหญ่
๑. สะพานไม้เชื่อมฝั่งน้ำแควน้อย ข้ามสะพานไปทางซ้ายประมาณ ๑ กิโลเมตร จะถึงน้ำตกที่มองคล้ายน้ำพุที่ไหลจากภูเขาตลอดทั้งปี หากเดินไปทางขวาประมาณ ๕๐ เมตร นักท่องเที่ยวจะพบลำธารอันเป็นบริเวณของหน้าผาที่น้ำตกโจนลงสู่แม่น้ำแควน้อย เป็นบริเวณ ที่นักท่องเที่ยวเล่นน้ำได้
๒. บริเวณน้ำตกมีแพพักแบบประหยัด ซึ่งให้บริการเครื่องนอนและเครื่องใช้ในการทำครัว ตลอดจนให้บริการรับจัดทำอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกไทรโยคใหญ่
มีทางรถยนต์เป็นถนนลาดยาวถึงน้ำตกไทรโยคใหญ่ ซึ่งห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ไปตามถนนสายกาญจนบุรี - ไทรโยค - ทองผาภูมิ ประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร