น้ำตกเหวโหลมแก่งบกไฟ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านบกไฟ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๒ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
จังหวัดชุมพร มีน้ำตกขนาดกลางและขนาดเล็ก กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ มากมาย น้ำตกเหวโหลม เป็นน้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เนื่องจากมีสายน้ำไหลตลอดปี และอยู่ในเขตป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง น้ำตกเหวโหลมเป็นน้ำตก ๒ ชั้น โดยชั้นที่ ๒ มีความสวยงามมาก เพราะความสูงของสายน้ำที่ไหลลงมาแผ่ปกคลุมหน้าผา ประมาณ ๒๕ เมตร ด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดกลางที่อุดมไปด้วยก้อนหินกลมมนขนาดน้อยใหญ่ วางทับซับซ้อน น้ำที่ไหลจากน้ำตกจะลัดเลาะไปตามธารน้ำที่คดเคี้ยวของคลองบกไฟสู่แม่น้ำหลังสวน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมล่องแพไปตามคลองบกไฟ เพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฝั่ง ท่ามกลางความสงบเงียบของป่าเขาและแมกไม้ ซึ่งบางช่วงของแก่งบกไฟ จะมีโขดหิน
น้อยใหญ่ผุดขึ้นระเกะระกะกลางลำน้ำ ช่วยให้เกิดความตื่นเต้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก
การท่องเที่ยวน้ำตกเหวโหลมแก่งบกไฟนั้น นิยมล่องแพจากบริเวณใต้น้ำตกลัดเลาะมาตามลำน้ำ ในเขตอำเภอพะโต๊ะจึงมีบริษัทท่องเที่ยวคอยบริการรถและแพให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางไปล่องแก่งต้นน้ำตก โดยบางรายการจัดอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองไว้สำหรับจุดพักแพ

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกเหวโหลมแก่งบกไฟ
เดินทางตามถนนเพชรเกษมสาย ๔๑ จากจังหวัดชุมพรจนถึงกิโลเมตรที่ ๙๗ ซึ่งเป็นทางแยกเข้าอำเภอพะโต๊ะ เลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ช่วงหลังสวน-ราชกรูด ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้ำตกเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนลูกรังอีก ๗ กิโลเมตร รวมระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ซึ่งหากต้องการล่องแพควรติดต่อกับบริษัทท่องเที่ยวในบริเวณที่ทำการอำเภอพะโต๊ะ