• น้ำตกเขาอีโต้
  • น้ำตกเขาอีโต้
สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
น้ำตกเขาอีโต้ เดิมเป็นน้ำตกตามธรรมชาติ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๑ กรมชลประทานได้สร้างเป็นอ่างเก็บน้ำ โดยก่อสร้างเป็นเขื่อนดินสูง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร สามารถเก็บน้ำได้ ๒.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อกรมชลประทาน ทำเขื่อนกั้นเก็บน้ำ ได้ปล่อยน้ำให้ไหลลงเป็นลำธารน้ำตก จึงมีสภาพเป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลำธารไหลผ่านแก่งหินใหญ่น้อยลดระดับเป็นชั้นเตี้ยๆ สภาพแวดล้อมเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ทิวทัศน์บริเวณด้านหลังเป็นภูเขา อีกด้านหนึ่งสามารถมองไปได้ไกล เพราะอยู่ในพื้นที่สูง นับว่าเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งอำนวยความสะดวกในน้ำตกเขาอีโต้
น้ำตกเขาอีโต้มีมุมสงบมากมายให้ผักผ่อน และบริเวณสำหรับเล่นน้ำที่ปลอดภัย มีร้านค้าขายของที่ระลึก และร้านอาหารบริการสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้เนินพิศวงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียงด้วย

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกเขาอีโต้
จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวรรณศร (สายกรุงเทพฯ-อรัญฯ) ห่างจากสี่แยกนเรศวร ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร