สถานที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สิ่งดึงดูดใจ

น้ำตกเขาชะเมาตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าดงดิบ น้ำตกเขาชะเมาจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะมีน้ำตลอดปี ซึ่งลักษณะของน้ำตกเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นจะเป็นวังน้ำสวยงามมาก โดยเฉพาะวังมัจฉาเป็นวังน้ำใหญ่ที่มีฝูงปลาพลวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผากล้วยไม้ ช่องแคบหกสาย และผาสูง ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และวังมัจฉาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกเขาชะเมาด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกในน้ำตกเขาชะเมา
-ที่พัก มีให้เลือกหลายแบบ เช่น บังกะโล เรือนพัก หากต้องการอิสระและบรรยากาศ อาจตั้งค่ายพักแรมก็จะมีบริเวณค่ายให้และมีแคมป์ไฟให้ด้วย ซึ่งต้องติดต่อโดยตรงกับกองอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวัง
-ร้านสวัสดิการ จำหน่ายอาหาร ของที่ระลึกและอื่น ๆ
-ความปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองอุทยานฯ ดูแลตลอดทั้งวัน

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกเขาชะเมา
จากจังหวัดระยองไปตามถนนสุขุมวิท ผ่านอำเภอแกลงถึงเขาดิน (กิโลเมตรที่ ๒๗๔) เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ๑๗ กิโลเมตร