• น้ำตกสาริกา
  • น้ำตกสาริกา
  • น้ำตกสาริกา
สถานที่ตั้ง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครนายก ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ใช้เส้นทางนครนายก-สาลิกา

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดนครนายก มีสายน้ำ ตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ สูงถึง ๙ ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ ๒๐๐ เมตร ชั้นล่างสุดน้ำตกลงเป็นสายใหญ่จากที่สูงลงสู่อ่างน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแอ่งใหญ่มีน้ำมาก เหมาะแก่การลงอาบน้ำเล่น ปัจจุบันมีบันไดปูนขึ้นไปถึงบริเวณชั้นสามได้ ในฤดูฝนน้ำตกไหลแรงตกกระทบโขดหินดังสนั่น เป็นละอองขาวกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณโขดเขาริมแอ่งน้ำ มีต้นไม้ใหญ่น้อยอยู่ริมทางขึ้นตลอดแนวบันได

สิ่งที่อำนวยความสะดวกในน้ำตกสาริกา
มีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอาหาร สินค้าพื้นเมือง ผลไม้และของพื้นเมือง เช่น ไม้กวาด ดอกไม้ประดิษฐ์จากโสน เรือใบประดิษฐ์ งูรากไม้ มีลานจอดรถสะดวกสบาย พร้อมทั้งมีห้องอาบน้ำและห้องสุขาไว้บริการด้วย

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกสาริกา
จากเมืองนครนายก ใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร (นครนายก-สาริกา) ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร